کارواش القایی ۴۴۰۱

⦁ دارای قدرت ۱۴۰ بار
⦁ دارای موتور دینامی
⦁ دستگاه صنعتی و حرفه ای
⦁ دارای گان حرفه ای و صنعتی برای کار مداوم ( استیل )
⦁ قابلیت کار حتی با فشار کم آب
⦁ دارای جمع کننده شلنگ
⦁ قابلیت جابه جایی آسان با توجه به داشتن چرخ
⦁ دارای ادغام کننده کف آب همزمان

نظر و پیشنهاد بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.