شرحی بر تولید ابزار برقی (قسمت اول)

سپتامبر 14, 2020
شرحی بر تولید ابزار برقی (قسمت اول)

نظر به اینکه هر روز تحریم های ظالمانه ی بیشتری علیه کشور عزیزمان تصویب و اجرا می گردد ما را بر آن داشت تا با توجه به اینکه کشور با عدم فروش نفت و نیاز مبرم کشور به ارز های خارجی و کسری آن، اطلاعات بیشتری را از کالاهای موجود در بازار در اختیار صنعتگران گرامی قرار دهیم اجناس ورودی به کشور عموما تولید کشور چین می باشد و تماما با جمله:

MADE IN CHINA    &  MADE IN PRC  

درفروشگاه ها موجود می باشد.

اجناس برقی تولید کشور چین عموما با LEVEL  :

HPP,MPP,LPP

تولید می شود که بعضی از کارخانه ها دارای چند مدل خط تولید می باشند که ممکن است به فرض دو نوع HPP,MPP را تولید کنند.

 در آینده به توضیح هرکدام ازLEVEL های تولیدی می پردازیم.

منتظر بمانید…