1. متقاضی محترم جهت اخذ عاملیت مجاز خدمات میتوانند اطلاعات خود را در فرم ثبت نمایند.
  2. واحد امور عاملیت های مجاز پس از بررسی اطلاعات اولیه و در صورت نیاز جهت مذاکره و تکمیل مراحل با شما تماس خواهند گرفت .
  3. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 6368-021 تماس حاصل فرمائید.
    (این فرم صرفاً جهت ارائه درخواست اخذ عاملیت از شرکت NEC بوده و تکمیل و ارسال آن تعهدی برای اعطای عاملیت از سوی شرکت محسوب نمی شود)

مراحل اعطای عاملیت مجاز خدمات پس از فروش

1 – تکمیل فرم درخواست عاملیت مجاز خدمات

2 – بررسی درخواست توسط واحد امور عاملیت های مجاز

3 – دعوت به تهران در صورت تائید درخواست جهت تست فنی

4 – عقد قرارداد اعطای عاملیت مجاز در صورت کسب نمره قابل قبول در تست فنی و مصاحبه حضوری